خدمات آموزش

پس از اتمام پروژه و تسویه کامل و تحویل دستگاه ،شرکت خریدار موظف به معرفی پرسنل خود به صورت کتبی جهت آموزش تعمیر و نگهداری دستگاه به شرکت ساری پویا می باشد. پس از اینکه دوره های آموزشی  به حد نصاب رسید ،کلاسهای آموزشی در محل این شرکت به مدت 3 روز متوالی برگزار می شود. تعداد افراد شرکت کننده در کلاسهای آموزش بسته به ظرفیت برودت دستگاه (حداکثر سه نفر) مشخص می شود.قابل به ذکر است اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام نموده اند. اگر شرکت یا پروژه ای به علت کثرت نفرات یا ویژگی های خاص  درخواست برگزاری دوره های آموزشی در محلی به غیر از شرکت ساری پویا نمائید می بایست درخواست خود را بصورت کتبی به شرکت اعلام نماید تا پس از بررسی نتیجه به شرکت های درخواست کننده اعلام شود.


    یک قطعه عکس 4*3 پشت نویسی شده (نام پروژه یا شرکت طرف قرارداد،نام ونام خانوادگی،سال و محل تولد)
    کپی صفحه اول شناسنامه
    کپی صفحه از کارت ملی

آدرس دقیق و خوانای پستی و تلفن همراه بمنظور ارسال مدرک

خدمات آموزش

شرکت ساری پویا به منظور افزایش بهره برداری از محصولات ارائه شده به مشتریان خود علاوه بر واحد خدمات پس از فروش اقدام به ایجاد واحد آموزش نیز نموده است. شرکت ساری پویا به شرکت های طرف قرارداد خود تعهد می نماید که تعمیرات و نگهداری دستگاه های فروخته شده را به پرسنل معرفی شده به از طرف آن شرکت بصورت رایگان آموزش دهد.هدف از ارائه این دوره ی آموزشی ایجاد تسلط به دانش پذیران تا مرحله ای که قادر به نگهداری صحیح و رفع عیوب دستگاه باشند
© 2021 Saripuya. All Rights Reserved.