سرمایش محله ای

User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

  
بلوار مابورک به‌آرامی از هتل Des Invalides به سمت رودخانه سن کشیده شده است. هیچگونه سروصدای ویژه و یا خروج بخار حاکی از وجود یک تأسیسات برودتی عظیم در آن محله مشاهده نمی‌شود. اما در بیست‌وپنج متری عمق زمین از سطح بلوار، شرکت Clinespace از ابتدای سال ۱۹۹۹ مخزن ذخیره آب‌خنک به ظرفیت ۱۳۰۰۰ متر مکعب بنا کرده است. آقای Raid Massy مسئول خدمات تولید و گسترش آب خنک پاریس اظهار می‌دارد: «هماهنگی چنین تأسیساتی با محیط‌زیست شهری یکی از امتیازات مهم است». و «این مخزن هیچگونه عارضه و یا اثری منفی در سطح بلوار نداشته و هیچگونه آسیبی ازنظر آلودگی صوتی و یا آلودگی بصری به محیط اطراف وارد نمی‌کند».
معیار هماهنگی با محیط‌زیست از ابتدا در مدنظر شرکت Climespace بوده است. مسئله اصلی نصب تجهیزاتی به این اهمیت در مرکز پاریس با رعایت محدودیت‌های ناشی از حفظ موازین معماری شهری می باشد.
آقای Raid Massy با هیجان می‌گوید که «این اولین در نوع خود در سطح جهان می باشد». و «چنین مخزن ذخیره‌ای تاکنون هرگز بنا نشده است». کارشناسانی که روی این پروژه کارکرده‌اند به اطلاعات و تجربه مشابهی اتکا نداشته‌اند. این پروژه در پاییز ۱۹۹۹ به بهره‌برداری رسیده و از ماه ژوئن، سرمایی به میزان 5/17 MV را تأمین نموده است. علاوه بر اینکه باوجوداین تأسیسات از ساخت‌وساز مرکز تولید آب خنک با ظرفیت مشابه خودداری شده، این منبع ذخیره ضریب اطمینان شبکه آب سرد شرکت Climespace را بهبود بخشیده و تقویت نموده است.
* مخزنی با سیزده قسمت که هر یک ۱۰۰۰ متر مکعب حجم دارند.
آقای Raid Massy توضیح می‌دهد که «این مخزن از نوع چندطبقه با ارتفاع زیاد نیست. زیرا با این نوع مخزن برای داشتن ظرفیت موردنظر ارتفاعی برابر ۱۵ متر موردنیاز است. این مخزن که در طبقه ششم زیرزمین یک پارکینگ بنا شده است، دارای طول ۱۳۵ متر، عرض ۱۴ متر و ارتفاع 5/7 متر بوده و کل مخزن شامل ۱۳ قسمت می باشد که هر قسمت دارای حجم ۱۰۰۰ مترمکعب است. حجمی معادل ۱۰۰۰ مترمکعب (یک قسمت) به‌طور دائم خالی نگهداشته می‌شود تا انتقال آب هر یک از قسمت‌ها به این قسمت ممکن باشد. آقای Raid Massy توضیح می‌دهد که این روش از مخلوط شدن آب سرد و آب گرم جلوگیری می‌کند. بدین ترتیب ذخیره آب خنک امکان‌پذیر شده و از حداکثر ظرفیت مخازن استفاده می‌گردد. این طرح اجازه می‌دهد که آب سرد با درجه حرارت بین°C 1+ و °C 5+ و آب گرم به درجه حرارت °C 8+ و °C 15+ ذخیره گردد.
اهداف متعددی از ساخت مخزن ذخیره مابورگ در نظر بوده است. در ابتدا منظور آن بوده که قدرت اضافی برای کل شبکه ایجاد گردد. درجه حرارت آب سردی که در حال حاضر ذخیره می‌گردد °C 40+ می باشد که تا آخر سال آینده به°C 20+ تقلیل خواهد یافت. درنتیجه این عمل ظرفیت ذخیره برودتی تأسیسات به ۲۳ مگاوات خواهد رسید. با این روش ذخیره، جابه‌جایی ساعت‌های اوج مصرف به ساعت‌های چاله مصرف صورت می گیرد. درنتیجه میانگین هزينه پمپ کردن به علت اینکه سیستم به‌طور پیوسته کار می‌کند، کاهش می‌یابد. آب سرد در مخازن در ساعت‌های جاله (نیمه شب) ذخیره شده و برای هدایت به شبکه در ساعات اوج مصرف آماده می باشد. طبق برآورد آقای Raid Massy هزینه سرمایه‌گذاری ایستگاه مابورگ ۳۰٪ از سرمایه‌گذاری برای احداث مرکز تولید آب خنک معادل آن کمتر است. گرچه عملکرد این ایستگاه ذخیره آب از عملکرد یک مرکز تولید آب سرد کاملاً متفاوت می باشد، اما برعکس دارای این مزیت است که برای ذخیره انرژی اضطراری بخصوص اگر محل آن بر روی شبکه به‌خوبی انتخاب شده باشد، پشتیبان مطمئنی محسوب می‌گردد.
* سیستم پیچیده‌ای از شیرها
به‌هرحال در ضمن طراحی این تأسیسات مشکلات متعددی وجود داشته که پشت سر گذاشته‌شده‌اند. برای اینکه ظرفیت حداکثر را به دست بیاوریم پمپ‌های تخلیه در همان سطح مخازن نصب گردیده‌اند که در اینجا مسئله فشار در مکش (NPSH) مطرح می‌گردد. برای اینکه مخازن به نحو صحیحی تخلیه گردند لازم بوده است که محل انشعاب آب و دستگاه ویژه مهار کننده ورتکس (چرخش) پیش‌بینی گردد. از طرف دیگر سیستم پیچیده‌ای از شیرها باید در نظر گرفته می‌شد تا بين دبی ورودی و خروجی تعادل برقرار می‌شد. درواقع سیستم ذهیر به صورت باز بوده و تحت فشار اتمسفریک می باشد و این امری است که مدیریت مقدار جریان‌ها را مشکل‌تر می‌کند. آقای
Raid Massy تأکید دارد که مقدار ذخیره آب و اندازه پمپ‌های تخلیه هماهنگ با آن تعیین شده اند. ضمناً ممکن است تعویض یک مخزن با مخزن دیگر سبب توقف جریان آب گردد. در این رابطه لازم است در اینجا توضیح دهیم که این مسئله با افزودن تانک ضربه‌گیر و پمپ‌های کمکی حل گردیده است.
محدودیت هیدرولیکی دیگر آن است که مخزن در طبقه ششم زیرزمین پایین‌تر از شبکه توزیع Climespase در سطح خیابان‌ها واقع شده است که دارای حجمی برابر ۲۰۰۰۰ متر مکعب می باشد. بدین ترتیب خطر تخلیه آب موجود در شبکه وجود دارد. برای ممانعت از انتقال اتفاقی آب، گزینه های مختلف فنی اتخاذشده‌اند که از مواد و مصالح (شیرها، پمپ‌ها، ...) تا نحوه اجرا را در برمی‌گیرد. از این عوامل جدید می توان به مهم ترین آن اشاره کرد که گسترش شبکه شرکت Climespase به سمت چپ رودخانه سن می باشد. درحالی‌که پروژه‌هایی در دست اجراست که مراکز محلی تولید آب خنک به‌صورت کمکی در طول رودخانه اصلاح گردد، مطالعاتی هم در دست می‌باشند که ارتباط مخازن آب خنک را به شبکه در مدنظر دارد. در ضمن امکان‌سنجی مخزن مابورگ، بررسی‌ها و مطالعاتی انجام‌شده که بدون شک کمک با ارزشی برای گسترش شبکه به محلهای جدید خواهد کرد.
    

            

دانلود مقاله


© 2021 Saripuya. All Rights Reserved.