پروژه های پتروشیمی

پروژه های صورت گرفته توسط شرکت ساری پویا
شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران
صنایع پتروشیمی تخت جمشید
شرکت پلیمر کرمانشاه
پروژه شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت
پروژه شرکت گاز استان آذربایجان غربی
شرکت گاز استان تهران
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
و......
شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد
نیروگاه نفتی ماهشهر

تصاویر پروژه ها

© 2021 Saripuya. All Rights Reserved.