پروژه های صنعتی و کارخانجات

پروژه های صورت گرفته توسط شرکت ساری پویا
شرکت مونیر
شرکت طره افشان
شرکت نساجی آسیای دلیجان
شرکت مهندسی و طراحی بهنگام آذین
ایران خودرو سمنان
شرکت نورهان صنایع
ایران خودرو
شرکت صنایع غذایی بنا
شرکت امین سازه آب
شرکت توباکا
شرکت مصباح انرژی
شرکت کوانس
شرکت پا سازه
شرکت سایپا دیزل
شرکت اندیشه عمران ومحیط
ایران خودرو سازه
شرکت بعثت خاتم
شرکت مخروط کار
شرکت نیوا (شکوفا منش)
شرکت ساسان
شرکت عمرانی صنعتی پارس بنای صدر
بهنوش ایران
شرکت تابان شهر
شرکت عمران تکابل تبریز
ماشین سازی اراک
شرکت تنکاب
شرکت مهندسی تهویه برودت آسیا
شرکت ساختمانی ارفع
شرکت چکاد انرژی نوین
شرکت توسعه و سرمایه گذاری امیر منصور آریا
شرکت توزیع برق خراسان جنوبی
شرکت عمران آیینه آبیدار
شرکت ساختمانی اردیبهشت
شرکت مهرگان صنعت کیمیا
شرکت تابان
شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد
شرکت پیکر نهاد
مهرکام پارس
شرکت آدیش عمران
دی . ام . تی
شرکت عمران گستر بصیر
 شرکت مهندسی قادر نصب
شرکت کاردان تاژ ساز
شرکت معین سرافراز(شمس)
شرکت مادین سازان
شرکت باروژ
شرکت مغان دشت
شرکت ساز وکارسیون
شرکت پیمان ساخت
شرکت انرژی سازه آبان
موسسه نیرو گستر
 شرکت پرنام آرمه
گروه صنایع ثامن الائمه سازمان هوا وفضا
شرکت قدر کار
شرکت اتی پی

تصاویر پروژه ها

© 2021 Saripuya. All Rights Reserved.